Skróty zastosowane w biogramach

W biogramach legionistów zastosowano liczne skróty oraz terminy geograficzne i historyczne, które wymagają wyjaśnienia.

Odznaczenia polskie

 • KN – Krzyż Niepodległości
 • KW – Krzyż Walecznych
 • KZ – Krzyż Zasługi
 • MN – Medal Niepodległości
 • OOP – Order Odrodzenia Polski
 • VM – Order Virtuti Militari
 • KZ – Krzyż Zasługi

Nazwy najczęściej występujących miejscowości węgierskich związanych z kampaniami LP i internowaniem Legionistów w 1918 roku

 • Bereznek na Rusi Węgierskiej, ob. Berezniki na Zakarpackiej Ukrainie (Закарпатська область).
 • Bükköskő na Rusi Węgierskiej, ob. Pumik w pow. Miżhyrji w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Bustyaháza ob. Bustino, Буштинo, ros. Буштинa, w jęz. słowackim Buštína, w jęz. rumuńskim Bustea.
 • Csuszka na Rusi Węgierskiej, ob. Tyszka w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Dobronowce na Bukowinie, niem. Dobronutz, w jęz. rumuńskim Dobronauți.
 • Dombó, ob. Дубове w Ukrainie Zakarpackiej.
 • Dolha na Rusi Węgierskiej, ob. Dovhe w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Dulfalva, ob. Дулово w Zakarpackiej na Ukrainie.
 • Felsőbánya na Rusi Węgierskiej, ob. Baia Spire w Rumunii.
 • Fenyves, niekiedy Tenyves na Rusi Węgierskiej, ob. Stryhalnia w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Hernádfalva, Hernádfalu, ob. Spišske Bystré (od 1948 Kubachy) w Republice Słowackiej.
 • Huszt, ob. Hust, Хуст w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Karácsfalva na Rusi Węgierskiej, ob. na Ukrainie.
 • Kelecsény na Rusi Węgierskiej, ob. Keleczyn w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Királyháza na Rusi Węgierskiej, ob. Korolove w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Kispatak na Rusi Węgierskiej, ob. Riczka w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Kliwa, szczyt w Karpatach Wschodnich na przełęczy Borgói, wówczas w komitacie Marmaros, w północnym Siedmiogrodzie na Węgrzech, ob. Pasul Tihuţa w Rumunii.
 • Kövesliget na Rusi Węgierskiej, ob. Drahovo w pow. Hust w Ukrainie.
 • Königsfeld, węg. Királymező, ob. Усть-Чорна w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Krácsfalu, prawidłowo Krácsfalva w północnym Siedmiogrodzie na Węgrzech, ob. Crăceşti w Rumunii.
 • Maramarossziget, Marmaros-Sziget (Marmaros-Syghet), ob. Syghetul-Marmatei w Rumunii.
 • Nagykároly, ob. Carei w Rumunii.
 • Nagyszöllös, ob. Виноградів w w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Neresznica – Nereznice, Nyéresháza na Rusi Węgierskiej w ówczesnym komitacie Marmaros, ob. w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Ökörmező – Міжгір'я [ukr.], Межгорье [ros.] siedziba pow. na Rusi, obecnie w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Szatmárnémeti, ob. Satu Mare w Rumunii.
 • Szeklence, ob. Sokyrnytsia, Сокирниця, ros. Сокирница w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Talaborfalva, ob. Теребля w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Taracköz, ob. Тересва w pow. Тячів (Tyacsiv) w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Uzsok – Użok, przełęcz na Rusi Węgierskiej, ob. Pereval Użockij w Zakarpackiej Ukrainie.
 • Vinogradiv, ob. Karachyn na lewym brzegu Cisy w Zakarpackiej Ukrainie. Vucskómező na Rusi Węgierskiej, ob. Vuczkovje w pow. Ökörmező-Miżhirji w Zakarpackiej Ukrainie.

Nazwy jednostek wojskowych

 • austro-węgierski puł – austro-węgierski pułk ułanów
 • baon – batalion -bat. – bateria
 • BJ – Brygada Jazdy
 • BK – Brygada Kawalerii
 • BP – Brygada Piechoty
 • DAC - Dywizjon Artylerii Ciężkiej
 • DAK – Dywizjon Artylerii Konnej
 • DJ – Dywizja Jazdy
 • DK – Dywizja Kawalerii
 • DP – Dywizja Piechoty -DP Rez. – Rezerwowa Dywizja Piechoty
 • DPanc. – Dywizja Pancerna
 • DPG – Dywizja Piechoty Górskiej
 • dyon – dywizjon
 • kkm – kompania karabinów maszynowych
 • komp. – kompania
 • KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
 • KP – Korpus Polski
 • okm – oddział karabinów maszynowych
 • pac – pułk artylerii ciężkiej
 • pal – pułk artylerii lekkiej
 • pap – pułk artylerii polowej
 • part – pułk artylerii
 • płączn – pułk łączności
 • pp – pułk piechoty
 • psk – pułk strzelców konnych
 • psp – pułk strzelców pieszych
 • pspodh –pułk strzelców podhalańskich
 • pstrz – pułk strzelców
 • pszwol – pułk szwoleżerów (Wojska Polskiego)
 • ptelegr – pułk telegraficzny
 • puł – pułk ułanów (Wojska Polskiego)
 • puł LP– pułk ułanów Legionów Polskich
 • szw. – szwadron

Nazwy stopni wojskowych

 • chor. – chorąży
 • kpr. – kapral
 • kpr tyt. – kapral tytularny
 • kpt. – kapitan
 • mjr – major
 • mł. sierż. – młodszy sierżant
 • pchor. – podchorąży
 • plut. – plutonowy
 • plut. tyt. – plutonowy tytularny
 • płk – pułkownik
 • por. – porucznik
 • ppor. – podporucznik
 • rtm. – rotmistrz
 • sierż. – sierżant
 • sierż. tyt. – sierżant tytularny
 • st. ogn. – starszy ogniomistrz
 • st. sierż. – starszy sierżant
 • st. żand. – starszy żandarm
 • szer. – szeregowy
 • st. szer. – starszy szeregowy
 • wachm. – wachmistrz

Inne skróty

 • adm. – administracyjny
 • adm.-gosp. – administracyjno-gospodarczy
 • ANKr – Archiwum Narodowe w Krakowie
 • AWF – Akademia Wychowania Fizycznego
 • AGNW – Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
 • BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
 • br. panc. – broni pancernej
 • c. i k. – cesarski i królewski (wspólne organy monarchii)
 • CAW – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
 • CBW – Centralne Biuro Werbunkowe Departamentu Wojskowego NKN
 • CBWyd. – Centralne Biuro Wydawnictw Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego
 • ck – cesarsko-królewski (oznaczało organy „krajowe”, np c. i k. Komenda Legionów, ale ck - Gimnazjum)
 • CUE – Centralny Urząd Ewidencyjny Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego
 • CUWFiPW – Centralny Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
 • CWArt. – Centrum Wyszkolenia Artylerii
 • CWKaw. – Centrum Wyszkolenia Kawalerii
 • CWPiech. – Centrum Wyszkolenia Piechoty
 • DOGen. – Dowództwo Okręgu Generalnego
 • DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu
 • DOKP – Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
 • DStrz. – Dywizja Strzelców
 • DW NKN – Departament Wojskowy NKN
 • FPZOO – Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny
 • GUZ – Główny Urząd Zaciągu
 • IJP NY – Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
 • int. – intendentury
 • k. – koło
 • kanc. – kancelaryjny
 • kaw. – kawalerii
 • KIZ – Krajowy Inspektorat Zaciągu
 • KK – Korpus Kontrolerów
 • kl. – klasa
 • KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
 • KPP – Komunistyczna Partia Polski
 • KS – Korpus Sądowniczy
 • KSSN – Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
 • KTSSN– Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
 • lek. – lekarz
 • KZS – Kompania Zapasowa Sanitarna
 • LKPW – Liga Kobiet Pogotowia Wojennego
 • LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
 • LP – Legiony Polskie
 • LWP – Ludowe Wojsko Polskie
 • łączn. – łączności
 • m. st. – miasto stołeczne
 • MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
 • MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
 • MSWojsk. – Ministerstwo Spraw Wojskowych
 • MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • MWRiOP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • NDWP – Naczelne Dowództwo WP
 • NKA – Naczelna Komenda Armii (AOK)
 • NKWD –Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (ZSRS)
 • NW – Naczelny Wódz
 • NZR – Narodowe Zjednoczenie Robotnicze
 • OMN – Organizacja Młodzieży Narodowej
 • OMN Zarzewie – Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewie
 • ON – Obrona Narodowa
 • OOB – Organizacja Orła Białego (Tajna Organizacja Wojskowa Związek Orła Białego)
 • OPL – Obrona Przeciwlotnicza
 • OPW – Obóz Polski Walczącej
 • OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
 • Oss. – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • OZN – Obóz Zjednoczenia Narodowego
 • PCK – Polski Czerwony Krzyż
 • PDS – Polskie Drużyny Strzeleckie
 • piech. – piechoty
 • PKPR – Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia
 • PKO – Pocztowa Kasa Oszczędności (1919–1950), Powszechna Kasa Oszczędności (1950–1987)
 • PKU – Powiatowa Komisja Uzupełnień
 • plot – przeciwlotniczy
 • PON – Polska Organizacja Narodowa
 • POW – Polska Organizacja Wojskowa
 • pow. – powiat
 • PPS – Polska Partia Socjalistyczna
 • prow. – prowiantowy
 • przyn. – przynależny
 • PSZ – Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht), Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
 • PUZ – Powiatowy Urząd Zaciągu do WP
 • PUWFiPW – Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
 • PW – Przysposobienie Wojskowe
 • PWSK – Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet
 • rach. – rachunkowy
 • rez. – rezerwy
 • RGO – Rada Główna Opiekuńcza
 • rkps – rękopis
 • RP – Rzeczpospolita Polska
 • RR – Rada Regencyjna
 • san. – sanitarny
 • SD – Stronnictwo Demokratyczne
 • SGO – Samodzielna Grupa Operacyjna
 • SL – Stronnictwo Ludowe
 • SPK – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
 • SPRP – Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty
 • SZP – Służba Zwycięstwu Polski
 • tab. – taborów
 • telegr. – telegraficzny
 • TRLRP – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie
 • TRS – Tymczasowa Rada Stanu
 • TSL – Towarzystwo Szkoły Ludowej
 • TUR – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
 • UB – Urząd Bezpieczeństwa
 • UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
 • ur. – urodzony
 • WIG – Wojskowy Instytut Geograficzny
 • WiN – Wolność i Niezawisłość
 • WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
 • WOZG – Wojskowy Okręgowy Zakład Gospodarczy
 • WP – Wojsko Polskie
 • WSO – Wojskowy Sąd Okręgowy
 • WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy
 • WSWoj. – Wyższa Szkoła Wojenna
 • ZAIKS – Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
 • zam. – zamieszkały
 • ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
 • ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
 • ZKS – Zapasowa Kompania Sanitarna
 • ZLP – Związek Legionistów Polskich
 • ZMPN – Związek Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej
 • ZOR – Związek Oficerów Rzeczpospolitej
 • ZS – Związek Strzelecki
 • ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
 • ZWC – Związek Walki Czynnej
 • ZWZ-AK – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa

Autor: prof. dr hab. Janusz Cisek (Uniwersytet Jagielloński) - inicjator i kierownik naukowy projektu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji