Wyderka Kazimierz

ur. 5 II 1896 w Krakowie, s. Marcina, pracownika Magistratu w Krakowie (dietariusza), w. rzymskokatolickie. Absolwent gimnazjum. Książeczka wojskowa nr 29018.

Maturę uzyskał w II Gimnazjum św.Jacka w Krakowie (9 VI 1914). W roku 1915/1916 immatrykulował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed wybuchem I wojny światowej należał do ZS (1913-1914), służbę w LP rozpoczął 16 VIII 1914. 1 X tego roku wyruszył na front karpacki w składzie 2.pp LP. Wykazany w okm II baonu tego pułku. Skierowany nastepnie na kurs Szkoły Podchorążych LP w Marmaros-Sziget i Kamieńsku (14 I - 14 V 1915), ukończył go ze stopniem dostatecznym (10 V 1915) i rozkazem nr 123 Komendy LP z 14 V 1915 uzyskał prawo do stopnia aspiranta oficerskiego w randze sierż tyt. z poborami plut. Został nastepnie odkomenderowany do 9.komp. III baonu 4.pp III Brygady LP i uczestniczył w kampanii pułku na Lubelszczyźnie i Wołyniu. 1 VII 1916 awansowany na chor.piech. w XII randze rozkazem Komendy LP nr 231 z 18 VIII 1916. Wiosna 1917 był wymieniony we wniosku do odznaczenia austr. Krzyżem Wojskowym Karola. W XI 1918 zgłosił się do WP i Rozkazem PKW w Krakowie z 13 XI 1918 zatwierdzony jako ppor. ze starszeństwem z 1 VIII 1918. Dekretem z 8 I 1919 przyjęty do WP z dniem 15 XI 1918 z zatwierdzeniem mianowania nadanego przez PKW.gen. B. Roję. Służył następnie w 4. pp Leg. Z dniem 1 XII 1919 awansowany do stopnia por. piech. Zweryfikowany po wojnie z bolszewikami w stopniu kpt.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Służył w 36.pp.LA. Już w roku akademickim 1920/1921 porócił na UJ, w 1923 kilkakrotnie przekładał egzaminy w reluztacie studiów nie ukończył. 15 VIII 1924 awansowany na mjr.piech. i 1 I 1932 na ppłk.piech. W 1931 przeniesiony do KOP, gdzie służył w XIV baonie "Kopczyńce". W 1935 został dowódcą 9.pp Leg., a następnie 41.pp. Na czele tego pułku walczył w składzie Armii "Prusy" przeciwko Niemcom w kampanii 1939. Około 10 IX 1939 dostał się pod Ryczywołem do niemieckiej niewoli. Przebywał w oflagu do końca wojny. Po uwolnieniu z oflagu powrócił do kraju i wstąpił do LWP. Zweryfikowany w stopniu płk.piech. i wyznaczony dowódcą pułku. Po rozpoczęciu czystek w LWP zostal przeniesiony do rezerwy. Zmarł 4 VI 1970 w Krakowie. Odznaczony VM 5.kl., KN, KW 2x, Złotym i Srebrnym KZ.

Źródła:

 • CAW I.120.30;
 • CAW I.120.63.746;
 • CAW I.120.1.386;
 • CAW I.120.1.496, CAW I.120.1.102;
 • Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51 – 1917/18, t.III, T-Ż, Kraków 2015;
 • DRW 1919 nr 6;
 • DRW 1919 nr 40;
 • DRW 1919 nr 41;
 • DRW 1919 nr 98;
 • OGKr 1918 nr 9;
 • Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917;
 • Lista strat VII-X 1915;
 • R.O.1923;
 • R.O.1924;
 • R.O.1928;
 • R.O.1932;
 • R.O.1939;
 • W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż;
 • Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966, Londyn 1965;
 • M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003;
 • J.Wróblewski, Armia 'Prusy' 1939, Warszawa 1986.

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

Tagi

  Pobierz

  Powróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji