Tarnasiewicz Edmund Wacław, ps. „Heldut”

ur. 17 VII 1892 w Radomiu, s. Jana i Wiktorii z d. Gajewska, w. rzymskokatolickie, przyn. Warszawa. Student. Książeczka wojskowa nr 16417.

Po ukończeniu gimnazjum w Radomiu (1909) kontynuował naukę w Szkole Mechaniczno-Technicznej H.Wawelberga i S.Rotwanda. Po ukończeniu tej szkoły wstąpił w 1912 na Politechnikę w Gandawie. Działał równocześnie w ZS. W VII 1914 przybył do Krakowa na kurs instruktorski, z którego trafił do 1.Kompanii Kadrowej. 6 VIII wyruszył w kierunku Michałowic. 20 VIII 1914 przeszedł do oddziału kawalerii W.Beliny-Prażmowskiego. 31 III 1917 ukończył kawaleryjską szkołę oficerską 1.puł LP w Ostrołęce, uzyskując ocenę dostateczną. Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie (20 VII - 15 IX 1917). W 1918 wstąpił na Politechnikę Warszawską. Rozkazem Ministra Wojny TRLRP w Lublinie płk E.Rydza-Śmigłego z 10 XI 1918 awansowany na ppor. jazdy. Przyjęty do WP dekretem z 18 XII 1918 z zatwierdzeniem nadanego stopnia ppor. i już 5 XI 1918 odkomenderowany do Chełma do kadry tworzonego 1.pszwol . Objął na krótki okres czasu Komendę Placu w Rejowcu. 24 XI objął komendę plutonu w 1.pszwol., 20 IV 1919 został dowódcą szw. 5 IX 1919 został ciężko ranny niedaleko folwarku Bogdanów nad Dźwiną. 1 V 1920 mianowany por.kaw., 8 VII odkomenderowany został do 16.puł., 20 X 1920 przydzielony do 201. pszwol (późniejszy 3. pszwol), gdzie dowodził 4. szw. Potem odkomenderowany do Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, gdzie pozostawał od 24 I do 1 IX 1921. Następnie powrócił do 3. pszwol, 16 IX tego roku mianowany zastępcą dowódcy pułku. Kolejno był komendantem szkoły podoficerskiej, komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy. Od 4 VI do 18 X 1925 przebywał na kursie w Centrum Wyszkolenia w Rembertowie, po czym powrócił do 3. pszwol. 1 VI 1921 wykazany w stopniu rtm, 1 I 1927 mianowany mjr.kaw., od 5 I 1928 był komendantem Szkoły Podoficerów Zawodowych Kawalerii w Jaworowie k.Lwowa. 1 I 1930 awansowany na ppłk.kaw. i 1 VII ego roku powołany na zastępcę dowódcy 4. psk. 17 II 1932 wyznaczony dowódcą 16. puł 1 I 1935 awansowany na płk.kaw. Podczas kampanii 1939 roku był dowódcą Ośrodka Zapasowego Suwalskiej i Podlaskiej Brygady Kawalerii. Zorganizował na tej bazie Rezerwową BK "Hrubieszów". Po IX 1939 przedostał się do Francji, był komendantem Szkoły Podchorążych w Szkocji, od 1942 roku zastępcą dowódcy 10.BK Panc. Po demobilizacji osiedlił się w Londnie i tam zmarł 2 IV 1952, prochy pochowano w Lublinie. Odznaczony VM 5.kl., KN, OOP 3.kl., KW 4x i innymi.

Źródła:

  • CAW I 120 1.125;
  • CAW I.120.33;
  • CAW I.120.63.103;
  • DRW 1919 nr 2;
  • DRW 1919 nr 92;
  • OGLub. 1918 nr 1;
  • Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, 'Beliniak', nr 12, Londyn 2 VIII 1962;
  • Spis oficeróe...;
  • J.M.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014.

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

Tagi

  Pobierz

  Powróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji