Kara Stanisław

ur. 2 IX 1893 w Zaleszczykach.

Ukończył gimnazjum w Kołomyi, 1910–1914 studiował na Uniwersytecie Lwowskim. 13 II 1913 mianowany z-cą drużynowego I Drużyny Skautowej w Kołomyi. Od 1912 pracował w XXXVIII PDS. Zaliczył szkołę podoficerską. Do LP wstąpił 16 VIII 1914. Decyzją Komendy LP z 7 X 1915 przeniesiony z Baonu Uzupełniającego w Jastkowie do II Brygady. Mianowany chor. piech. 11 IV 1916 (XII ranga, rozkaz NKA z 7783 z 11 IV 1916, rozkaz Komendy LP nr 209 z 28 IV 1916), jakkolwiek egzamin w Szkole Chorążych zaliczył dopiero 1 V 1916. Pełnił funkcję d-cy plut. w 1. komp. I baonu 2. pp LP. Rozkazem Komendy LP z 19 V 1916 przeniesiony z 2. pp LP do 6. pp III Brygady LP, rozkazem Komendy LP nr 267 z 28 I 1917 mianowany ppor. Z końcem 1917 wykazany w Szkole Podoficerskiej Polskiej Siły Zbrojnej w Zegrzu. 6 IX 1918 mianowany w por. XI–XII 1918 był d-cą komp. w Szkole Podchorążych. Z dniem 1 XII 1919 mianowany kpt. piech. 1 VI 1921 wykazany jako mjr na etacie w Oddziale V sztabu MSWojsk.W dalszym ciągu był wykładowcą w Szkole Podchorążych w Warszawie (do XI 1923). Następnie wyznaczony jako mjr na roczny kurs do WSWoj., którą ukończył w X 1924. Przydzielony do Oddziału II Sztabu Generalnego, 30 XI 1926 – 15 VI 1927 był oficerem sztabu w Inspektoracie Armii gen. dyw. J. Rybaka. W 1927 mianowany attaché wojskowym w Rydze i Tallinie i 1 I 1928 awansowany na ppłk. 30 VI 1931 przeniesiony w stan nieczynny, następnie do rezerwy i rozpoczął prace jako radca ministerialny w Departamencie Konsularnym MSZ. Od 1 II 1932 na placówce w Lille we Francji, od 1 VII 1935 jako konsul generalny RP w Paryżu. Od 1 XI 1938 wypełniał podobną misję w Berlinie. W 1939 powołany do służby czynnej w siłach zbrojnych, we Francji był z-cą szefa sztabu Naczelnego Wodza. 1944–1945 był attaché wojskowym w Brazylii, gdzie jego zadaniem była mobilizacja ochotników do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pozostawał po wojnie w kontakcie ze środowiskiem IJP w Nowym Jorku. Zmarł w VII 1956, spoczywa we Francji. Odznaczony VM 5. kl., KN, OOP 4. kl. oraz odznaczeniami zagranicznymi. W IV 1917 otrzymał austr. srebrny Medal za Waleczność 2. kl.

Źródła:

 • ANKr., NKN, sygn. 434;
 • CAW I.120.63.746;
 • Lista starszeństwa 1917;
 • DRW 1918, nr 11;
 • Spis oficerów służących czynnie...(tu: ur 1892);
 • R.O.1923;
 • R.O.1924;
 • R.O. 1928;
 • R.O.Rez.1934;
 • H. Bagiński, U podstaw organizacji...;
 • W. Jędrzejewicz, Wspomnienia...;
 • 'Goniec Polowy Legionów' 1916, nr 15.

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

Tagi

  Pobierz

  Powróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji