Braun Kazimierz

ur. 1 X 1899 w Dąbrowie Tarnowskiej, s. Karola, notariusza, i Henryki z d. Miller, przyn. Nisko. Uczeń gimnazjum.

Jako uczeń siódmej klasy II Gimnazjum Klasycznego w Krakowie został aresztowany przez władze austriackie i osadzony w więzieniu. Zwolniony, 19 XI 1916 wstąpił do LP. Dostał przydział do 9. komp. III baonu 2. pp II Brygady LP. W 1917 wymieniony jako szer. w spisie oficerów, podoficerów i żołnierzy skierowanych na 2. Kurs Wyszkolenia. Po kryzysie przysięgowym (VII 1917) w Polskim Korpusie Posiłkowym, ukończył Szkołę Chorążych i 12 II 1918 otrzymał stopień plut. Po Rarańczy (15–16 II 1918) internowany w Bustyaháza i 1 V 1918 asenterowany do armii austro-wegierskiej i wysłany na front włoski. W X 1918 przebywał na urlopie w Tarnowie, gdzie zaangażował się w prace POW. 31 X 1918 brał udział w rozbrajaniu miejscowego garnizonu austriackiego. W WP walczył początkowo w szeregach 16. pp na froncie ukraińskim. 6 VI 1919 ukończył trzymiesięczny kurs Szkoły Podchorążych w Warszawie i otrzymał stopień ppor. piech. 16 III 1920 ukończył oficerską Szkołę Obserwatorów Lotniczych i został skierowany jako por. obserwator do 5. Eskadry Wywiadowczej na front bolszewicki. Wykonał 14 lotów bojowych. Szczególnym bohaterstwem wyróżnił się w walkach o Lwów (17–18 VIII 1920). Zginął 22 XII 1920 w katastrofie lotniczej w Przemyślu. Odznaczony VM 5. kl., KN, KW.

Źródła:

  • CAW I.120.1.124;
  • CAW I.120.1.249;
  • Oss. rkps 15812/I;
  • J. Giza, Sądeccy kawalerowie Virtuti...;
  • Ku czci poległych lotników...;
  • J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy Kawalerowie Orderu..., t. 1;
  • 'Monitor Polski' 1933, nr 255.

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

Tagi

  Pobierz

  Powróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji