Argasiński Tadeusz

ur. 12 VI 1892 w m. Pomorzany k. Lwowa (rejon przemyślański), s. Jana i Marii z d. Barczyńska. Student Politechniki Lwowskiej.

Uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Brzeżanach, a potem do Szkoły Realnej we Lwowie. Od 1912 studiował chemię techniczną na Politechnice Lwowskiej. Już w 1910 wstąpił do ZS, działał we Lwowie oraz w Brzeżanach. Po ogłoszeniu mobilizacji wyruszył 4 VIII 1914 w oddziale T. Marescha z Brzeżan do Krakowa. Służył w 1. pp LP. 1 I 1917 otrzymał awans do stopnia chor. był komendantem Oddziału Telefonicznego 1. pp LP. Wiosną 1917 odnotowany w oddziale sztabowym 1. pp LP i przedstawiony do odznaczenia austr. Krzyżem Wojskowym Karola. Po odezwie TRS z 18 V 1917 wystapił 20 VI 1917 do cesarza Karola I o zwolnienie z obywatelstwa austriackiego oraz do TRS o przyznanie obywatelstwa Królestwa Polskiego. Po kryzysie przysięgowym (VII 1917) służył od 9 IX do 28 X 1917 jako oficer techniczny w dowództwie Polskim Korpusie Posiłkowym, dowodził plut. łączn. w 2. puł. Po próbie przejścia przez front pod Rarańczą (15–16 II 1918) internowany w Bustyaháza (do 30 IV 1918). Wcielony do armii austro-węgierskiej służył w 14. pułku dragonów i walczył na froncie włoskim. Po powrocie do kraju zorganizował transport Polaków z Lublany do Krakowa. Od XI 1918 w WP awansowany do stopnia ppor. łączn. od 28 XI 1918 do 10 III 1919 służył w 2. pszwol Rokitniańskich. Przeniesiony następnie do tworzonej 2., a potem 1. DP Leg. jako szef łączności i dowódca 1. komp. telegraficznej. Brał udział w wyprawie wileńskiej (1919) i działaniach na froncie litewsko-białoruskim. 26 VIII 1919 otrzymał awans na por. łącz. i jako szef łączn. GO gen. E. Rydza-Śmigłego uczestniczył między 20 X 1919 a 2 V 1920 w kampanii łotewskiej. Od 3 V do 13 IX 1920 był szefem łączn. 3. Armii WP. Awansowany 9 IX 1920 na kpt. łączn. ze starszeństwem od 1 IV 1920 sprawował funkcję szefa wydziału organizacyjnego w szefostwie łączn. Naczelnego Dowództwa (14 IX – 14 XI), a potem w ekspozyturze MSWojsk. Wykazany w stopniu kpt. w Spisie oficerów służących czynnie w dniu 1.6.21 r. Był wówczas przydzielony do 1. Baonu Zap. Telegr. W okresie od 1 IV 1921 - 4 V 1927 kierował referatem III w Departamencie II (potem VI) MSWojsk (wojsk łączn.). Zweryfikowany jako mjr. ze starszeństwem z 1 VI 1919, awansował na płk. łącz. 15 VIII 1924. Od 5 V 1927 do 1 V 1929 dowodził pułkiem radiotelegraficznym, następnie, od 2 V do 31 XII 1932, 2 Grupą Łączności. Uczestniczył, jako słuchacz w kursie informacyjnym dla oficerów sztabowych łączn. przy Ministerstwie Poczt i Telegrafów. Był przejściowo (2 IV – 1 VI 1932) przydzielony do I Wiceministra Spraw Wojskowych. 31 V 1935 został przeniesiony w stan spoczynku. Od 1 I 1935 do 30 IX 1939 był wiceministrem Poczt i Telegrafów. 17 IX 1939 przekroczył granicę rumuńską. Przebywał w Băile Herculane. Po powrocie do kraju był dyrektorem Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie [?]. Zmarł w 1978 w Krakowie, spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim. Żonaty z Anną Wędziagolską. Odznaczony m. in. VM 5. kl., KN, OPP 2. i 4. kl., KW, Złotym KZ, Odznaka "Za Wierną Służbę".

Źródła:

 • AAN, ZLP, teka 270;
 • CAW AP 1373;
 • CAW I.120.1.101;
 • CAW I.120.1.246;
 • CAW I.1201.371;
 • CAW I.120.1.386;
 • Oss. rkps 15812/I;
 • Lista starszeństwa 1917; Spis oficerów służących czynnie...;
 • R.O.1923;
 • R.O.1924;
 • R.O.1928;
 • R.O.1932;
 • S. Łoza, Czy wiesz...;
 • S. Wiszniewski, Brzeżańczycy...;
 • F. Sławoj-Składkowski, Nie ostatnie słowo...;
 • W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. 1;
 • 'Monitor Polski' 1931, nr 251.

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

Tagi

  Pobierz

  Powróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji