Ajdukiewicz Adam Józef Stanisław, ps. „Brzechwa”

ur. 20 III 1894 w m. Komorniki k. Myślenic, s. Kazimierza, ziemianina, i Julii z d. Ostoja-Fink.

Ukończył III Gimnazjum we Lwowie, po maturze rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Lwowskiej. Przez trzy lata studiował także w Akademii Rolniczej w Dublanach. Był drużynowym V Lwowskiej Drużyny Skautowej im. Króla W. Jagiełły i członkiem „Sokoła Macierzy”. Ukończył kurs podoficerski i oficerski tej organizacji i we IX 1913 został dowódcą plutonu. Po wybuchu wojny wstąpił do Legionu Wschodniego i 29 VIII 1914 wymaszerował z nim ze Lwowa w kierunku Krakowa. Po rozwiązaniu tej formacji w Mszanie Dolnej (26 IX 1914) wstąpił do LP i został przydzielony do Baonu Uzupełniającego kpt. A. Galicy, następnie do komp. garnizonowej przy DW NKN. 3 XII 1914 oddelegowany na kurs obsługi km w Bruck an der Leitha w Dolnej Austrii. 1 I 1915 powrócił do baonu. 5 V 1915 mianowany chor. piech. W dniach 11-19 V 1915 dowodził 1. komp. I baonu 4. pp III Brygady LP, a od 20 V 1915 1. okm w tym pułku. 20 VIII 1915 awansowany do stopnia ppor. piech. (rozkaz NKA 6694), 1 IV 1916 por. piech. 18 VII 1917 przeniesiony do sztabu III Brygady LP. Po kryzysie przysięgowym (VII 1917) 29 IX 1917 został wcielony do armii austro-węgierskiej. Początkowo służył w 4. Armii, następnie w 40. pp, w szkole jednorocznych ochotników, a od 31 III 1918 w 30. pp. Działał równolegle w POW. Był komendantem placówki organizacji w Dublanach. Z rozkazu gen. B. Roi mianowany z dniem 1 I 1918 kpt. piech. Formalnie przyjęty do WP z dniem 15 XI 1918. Od 1 XI 1918 walczył w obronie Lwowa jako komendant oddziału lotnego złożonego z „dublańczyków”. Od 22 XI 1918 do 4 III 1919 był oficerem w sztabie Brygady Lwowskiej, między 4 III a 4 V 1919 w sztabie 5. DP Leg., następnie (do IX 1919) szefem Oddziału III Operacyjnego w GO gen. W. Jędrzejowskiego. W okresie IX 1919 – XII 1920 był szefem Oddziału III 6. Armii WP. W tym czasie uczestniczył w kursie wojennym Szkoły Sztabu Generalnego (2 I – 17 IV 1920). Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej studiował w WSWoj. w Warszawie (2 I – IX 1921). Wykazany w stopniu mjr. w Spisie oficerów służących czynnie w dniu 1 VI 1921. Był wówczas przydzielony do 4. pp Leg. Potem został szefem Oddziału III DOK VI Lwów, następnie szefem Ekspozytury Oddziału II DOK VI (do 27 VIII 1924). 1 VII 1923 awansowany do stopnia ppłk. Po krótkim okresie pozostawania w dyspozycji został zastępcą dowódcy 30. pp, a potem 40. pp (23 X 1925 – 11 X 1926). Przeszedł do GISZ. Między V 1927 a VI 1931 dowodził kaszubskim 66. pp im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmnie. W l. 1931–1938 dowodził piechotą dywizyjną 28. DP, następnie 26. DP w Skierniewicach. Podczas kampanii 1939 roku walczył na czele dywizji, m. in. w bitwie nad Bzurą. Wzięty do niewoli, był przetrzymywany do końca wojny w oflagu VII A Murnau. Po uwolnieniu przez wojska amerykańskie 29 IV 1945 wyjechał do II KP gen. W. Andersa we Włoszech, gdzie został przydzielony do 7. DP, następnie wyznaczony zastępcą dowódcy Jednostek WP na Środkowym Wschodzie. Po demobilizacji osiedlił się w Wlk. Brytanii. Zmarł w Londynie 6 VI 1954. Spoczywa na cmentarzu St. Mary’s. Żonaty z Marią Iżycką (od 27 X 1934), miał syna. Awansowany pośmiertnie do stopnia gen. bryg. (1 I 1964). Odznaczony VM 5. kl., KN, OOP 4. kl., KW 3x. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej studiował w WSWoj. w Warszawie (2 I – IX 1921).

Źródła:

 • ANKr., NKN, sygn. 434;
 • CAW I.120.1.194;
 • CAW I.120.1.252;
 • CAW I.120.1.386;
 • CAW I.120.63.746;
 • CAW AP 9796, AP 9172, AP 1969;
 • Lista starszeństwa 1917;
 • OGKr. 1918 nr 11;
 • DRW 1919, nr 6;
 • R.O.1923;
 • R.O.1924;
 • R.O.1928;
 • R.O.1932;
 • R.O.1939;
 • H. Bagiński, U podstaw organizacji...;
 • P. Bauer, B. Polak, Armia 'Poznań'...;
 • K. Ciechanowski, Armia 'Pomorze'...;
 • W. Chocianowicz, W 50-lecie...;
 • W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. 1;
 • Czwarty Pułk Piechoty...;
 • K. Grodziska, Polskie groby...;
 • T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski...;
 • S. Łoza, Czy wiesz...;
 • Małopolski Słownik biograficzny..., t. 4;
 • K. Nowina-Konopka, Wspomnienia wojenne...;
 • Obrona Lwowa..., t. 1–3;
 • M. Przeniosło, Raporty i korespondencja...;
 • P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani...;
 • B. Waligóra, Organizacja 4 pułku...;
 • 'Goniec Polowy Legionów' 1916, nr 13;
 • 'Monitor Polski' 1931, nr 132.;
 • Spis oficerów służących czynnie....

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek
Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

Tagi

  Pobierz

  Powróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji